Dittersdorf Duet for Viola and Bass with Matt Mantelll
         Birch Creek Music Performance Ctr, Egg Harbor, WI
                              Tubby the Tuba
              Birch Creek Music Performance Ctr, Egg Harbor, WI